Parodia leninghausii - 10 seeds
Parodia leninghausii - 10 seeds
Parodia leninghausii - 10 seeds

Parodia leninghausii - 10 seeds

Regular price 4.99 USD Sale

Parodia leninghausii (Notocactus leningausii, Pilocereus leninghausii, Malacocarpus leninghausii, Eriocactus leninghausii) / Common names: Yellow Tower cactus, Golden Ball, Lemon Ball